środa, 10 września 2014

Dekret Apostolski na soborze w Jerozolimie

„Niechaj występni odejdą precz do szeolu, wszystkie narody, co zapomniały o Bogu”.
Skoro tekst podaje „które zapomniały o Bogu”, bacz więc iż wśród narodów muszą być prawi ludzie, którzy będą mieli udział w przyszłym życiu”. Tosefta Sanhedrin 13 /2
http://gminamesjanska.pl/artykuly/dekret-apostolski

Jacek Kaczmarski (22 marca 1957 - 10 kwietnia 2004) - 15 rocznica śmierci Wielkiego Barda.