środa, 10 września 2014

Dekret Apostolski na soborze w Jerozolimie

„Niechaj występni odejdą precz do szeolu, wszystkie narody, co zapomniały o Bogu”.
Skoro tekst podaje „które zapomniały o Bogu”, bacz więc iż wśród narodów muszą być prawi ludzie, którzy będą mieli udział w przyszłym życiu”. Tosefta Sanhedrin 13 /2
http://gminamesjanska.pl/artykuly/dekret-apostolski

Matce w Polsce lub najukochańszemu Jej cieniowi.

Tekst ukazał się w miesięczniku Nowa Polska w 1944 r. Matce w Polsce lub najukochańszemu Jej cieniowi. […] V My Żydzi Polscy... ...