sobota, 6 sierpnia 2016

Pieśń na bazie modlitwy Jakuba, przed spotkaniem z bratem Ezawem.

Pieśń na bazie modlitwy Jakuba, przed spotkaniem z bratem Ezawem.
«Boże Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, który dałeś mi rozkaz: Wróć do twego kraju rodzinnego, gdzie będę ci świadczył dobro, nie jestem godzien wszelkiej łaskawości i wszelkiej szczerości, jakie nieustannie okazujesz Twemu słudze. Bo przecież tylko z laską w ręku przeprawiłem się [kiedyś] przez Jordan, a teraz mam dwa obozy.». Rdz/1Moj 32,10-11

piątek, 5 sierpnia 2016

Оскорбляют ли не евреев тексты Талмуда

Оскорбляют ли не евреев тексты Талмуда - многотомного свода правовых и религиозно-этических положений иудаизма? Кто такие гои, и достойны ли они называться "свиньями"? Почему убивали язычников? На эти и другие вопросы отвечает раввин Михаил Финкель.

Uczniowie łowią ryby...

Pozwoliłem sobie przetłumaczyć krótki wykład rabina Michaela Zinna... Jezus umarł, Jezus zmartwychwstał i ukazuje się uczniom kolejny raz, ...