wtorek, 7 października 2014

środa, 10 września 2014

Dekret Apostolski na soborze w Jerozolimie

„Niechaj występni odejdą precz do szeolu, wszystkie narody, co zapomniały o Bogu”.
Skoro tekst podaje „które zapomniały o Bogu”, bacz więc iż wśród narodów muszą być prawi ludzie, którzy będą mieli udział w przyszłym życiu”. Tosefta Sanhedrin 13 /2
http://gminamesjanska.pl/artykuly/dekret-apostolski

czwartek, 14 sierpnia 2014

Эстер Сегаль. Секс.

Эстер Сегаль. Секс как явление, укрытое слишком многими покровами, частично воспринятыми от христиан и их концепции первородного греха. Реабилитация понятия и процесса.

sobota, 28 czerwca 2014

piątek, 20 czerwca 2014

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków

"Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego."
Mt 5,17-20
Seria wykładów: https://vimeo.com/album/2787375

sobota, 3 maja 2014

Czyje jest Prawo - Boże czy Mojżeszowe? / The Law of God vs Moses

Czyje jest Prawo - Boże czy Mojżeszowe?
Materiał po angielsku z polskimi napisami.
The Law of God vs Moses
Video in English with Polish subtitles.

sobota, 22 marca 2014

Dlaczego Zydzi nie wierzą w Jezusa? / Why do not the Jews believe in Jesus?

Dlaczego Zydzi nie wierzą w Jezusa? / Why do not the Jews believe in Jesus? W dokumencie wyjaśnione są niektóre z ważniejszych powodów przez które Żydzi nie przyjmują w obecnych czasach Mesjasza.

czwartek, 13 marca 2014

Społeczność z Bieszczad

Bardzo ciekawy reportaż o społeczności z Bieszczad. Materiał po czesku z polskimi napisami.
Velmi zajímavý dokument o společenství křesťanů s Bieszczad. Materiál v češtině s titulky v polštině.

Uczniowie łowią ryby...

Pozwoliłem sobie przetłumaczyć krótki wykład rabina Michaela Zinna... Jezus umarł, Jezus zmartwychwstał i ukazuje się uczniom kolejny raz, ...