piątek, 15 kwietnia 2016

Cedaka znaczy dobroczynność, czyli po żydowsku o jałmużnie

Nauczanie wygłoszone w toruńskim zborze zielonoświątkowym 13 marca 2016 r.
Temat prawie zapomniany w dzisiejszym chrześcijaństwie, w pierwszych wiekach był jednym z filarów nauczania i życia Kościoła. Wyjaśniam (a może tylko przypominam) co w ogóle znaczy słowo "jałmużna"? Tłumaczę też jakie miejsce "cedaka" zajmuje w judaizmie i czy są różnice w praktyce żydowskiej i chrześcijańskiej.

Sobór Jerozolimski

Czy tzw. Sobór Jerozolimski to było rozwiązanie czasowe czy zalecenie trwałe aż do powrotu Mesjasza? Lub patrząc od innej strony czy nakaz apostolski to minimum czy maksimum dla wierzących?
Nauczanie wygłoszone 27 grudnia 2015 roku w toruńskim zborze KZ.
Cytaty z nauczania dostępne pod adresem https://justpaste.it/Sobor_Jerozolimski

Uczniowie łowią ryby...

Pozwoliłem sobie przetłumaczyć krótki wykład rabina Michaela Zinna... Jezus umarł, Jezus zmartwychwstał i ukazuje się uczniom kolejny raz, ...