sobota, 22 marca 2014

Dlaczego Zydzi nie wierzą w Jezusa? / Why do not the Jews believe in Jesus?

Dlaczego Zydzi nie wierzą w Jezusa? / Why do not the Jews believe in Jesus? W dokumencie wyjaśnione są niektóre z ważniejszych powodów przez które Żydzi nie przyjmują w obecnych czasach Mesjasza.

czwartek, 13 marca 2014

Społeczność z Bieszczad

Bardzo ciekawy reportaż o społeczności z Bieszczad. Materiał po czesku z polskimi napisami.
Velmi zajímavý dokument o společenství křesťanů s Bieszczad. Materiál v češtině s titulky v polštině.

Uczniowie łowią ryby...

Pozwoliłem sobie przetłumaczyć krótki wykład rabina Michaela Zinna... Jezus umarł, Jezus zmartwychwstał i ukazuje się uczniom kolejny raz, ...