sobota, 6 sierpnia 2016

Pieśń na bazie modlitwy Jakuba, przed spotkaniem z bratem Ezawem.

Pieśń na bazie modlitwy Jakuba, przed spotkaniem z bratem Ezawem.
«Boże Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, który dałeś mi rozkaz: Wróć do twego kraju rodzinnego, gdzie będę ci świadczył dobro, nie jestem godzien wszelkiej łaskawości i wszelkiej szczerości, jakie nieustannie okazujesz Twemu słudze. Bo przecież tylko z laską w ręku przeprawiłem się [kiedyś] przez Jordan, a teraz mam dwa obozy.». Rdz/1Moj 32,10-11

piątek, 5 sierpnia 2016

Оскорбляют ли не евреев тексты Талмуда

Оскорбляют ли не евреев тексты Талмуда - многотомного свода правовых и религиозно-этических положений иудаизма? Кто такие гои, и достойны ли они называться "свиньями"? Почему убивали язычников? На эти и другие вопросы отвечает раввин Михаил Финкель.

wtorek, 26 lipca 2016

I będzie zbawiony cały Izrael

"...I będzie zbawiony cały Izrael..." Rzym, 9 - Michael Zinn, nauczanie po angielsku z tłumaczeniem na j. polski

piątek, 15 kwietnia 2016

Cedaka znaczy dobroczynność, czyli po żydowsku o jałmużnie

Nauczanie wygłoszone w toruńskim zborze zielonoświątkowym 13 marca 2016 r.
Temat prawie zapomniany w dzisiejszym chrześcijaństwie, w pierwszych wiekach był jednym z filarów nauczania i życia Kościoła. Wyjaśniam (a może tylko przypominam) co w ogóle znaczy słowo "jałmużna"? Tłumaczę też jakie miejsce "cedaka" zajmuje w judaizmie i czy są różnice w praktyce żydowskiej i chrześcijańskiej.

Sobór Jerozolimski

Czy tzw. Sobór Jerozolimski to było rozwiązanie czasowe czy zalecenie trwałe aż do powrotu Mesjasza? Lub patrząc od innej strony czy nakaz apostolski to minimum czy maksimum dla wierzących?
Nauczanie wygłoszone 27 grudnia 2015 roku w toruńskim zborze KZ.
Cytaty z nauczania dostępne pod adresem https://justpaste.it/Sobor_Jerozolimski

wtorek, 1 marca 2016

Конфликт двух систем ценностей внутри Западного мира

Очень важно. Я рекомендуются всем кто хочет понять мир вокруг нас...
Polecam wszystkim rozumiejącym rosyjski. Bardzo ważny wykład, pomagający zrozumieć (między innymi) pewne wydarzenia wokół nas...

poniedziałek, 8 lutego 2016

Niezwykle zaawansowana babilońska astronomia

Nowe archeologiczne dowody wskazują, że starożytni babilońscy astronomowie używali niezwykle skomplikowanych metod geometrycznych do śledzenia ruchu Słońca, Księżyca i planet po nieboskłonie. Dotychczas sądzono, że tak złożone obliczenia pojawiły się dopiero w XIV-wiecznej Europie. Tymczasem to, czego używali Babilończycy można uznać za zapowiedź pojawienia się rachunku różniczkowego i całkowego.
http://kopalniawiedzy.pl/Babilon-astronomia-Jowisz-rachunek-calkowy-calka,23929

Uczniowie łowią ryby...

Pozwoliłem sobie przetłumaczyć krótki wykład rabina Michaela Zinna... Jezus umarł, Jezus zmartwychwstał i ukazuje się uczniom kolejny raz, ...