sobota, 22 marca 2014

Dlaczego Zydzi nie wierzą w Jezusa? / Why do not the Jews believe in Jesus?

Dlaczego Zydzi nie wierzą w Jezusa? / Why do not the Jews believe in Jesus? W dokumencie wyjaśnione są niektóre z ważniejszych powodów przez które Żydzi nie przyjmują w obecnych czasach Mesjasza.

Мультик для детей.