sobota, 28 czerwca 2014

Chodzenie w Duchu / Walking in the Spirit

Chodzenie w Duchu. (Nauczenie po angielsku z polskimi napisami)
Walking in the Spirit. (Subtitle in Polish).

Uczniowie łowią ryby...

Pozwoliłem sobie przetłumaczyć krótki wykład rabina Michaela Zinna... Jezus umarł, Jezus zmartwychwstał i ukazuje się uczniom kolejny raz, ...