środa, 6 marca 2013

Z dawnej twórczości cz 1.

Adonaj, Ty jesteś moim Bogiem, "moim" nie oznacza, że ja mam prawo do Ciebie ale, że Ty masz wszelkie prawo do mnie i do mego życia. Masz prawo do mojego życia, nie tyle dlatego, że Ci je dałem, lecz dlatego, że "moje" życie i tak pochodzi od Ciebie, Adonaj.
Jeszua "moje" życie jest najbezpieczniejsze w Twych rękach. Nie ma, Adonaj, ani na ziemi, ani pod ziemią, ani też wysoko w niebie nikogo oprócz Ciebie, Boże Święty, komu chciałbym zaufać i zawierzyć moje życie. Ty, Jedyny Stwórco, mieszkaj w mym sercu. Ty Boże Jedyny, Prawdziwy i Żyjący panuj nad moim życiem. Moje życie jest jak pyłek lecz wiem, że przyjmiesz je, bo dla Ciebie Boże, w twej niezrozumiałej Miłości, życie me jest cenniejsze od Wszechświata. Ojcze Niebieski, objawiłeś mi największą tajemnicę, której nie mogę pojąć ani sercem, ani rozumem. Mnie małego, grzesznego człowieczka (który swoimi czynami zasłużył sobie na śmierć), umiłowałeś tak mocno jak swego Jednorodzonego Syna Jeszuę. Wiem o tym na pewno, bo gdyby tak nie było, Jeszua nie przyszedłby za mnie umrzeć. Tobie Wiekuisty, wszelkie dziękczynienie, chwała, cześć i moc. 
AMEN.


Jezu, Nauczycielu życia,
naucz mnie żyć.
Jezu, Nauczycielu radości,
naucz mnie cieszyć się.
Jezu, Nauczycielu radości z życia,
naucz mnie cieszyć się życiem.
Życie, mój Boże, jest Twym darem,
Twe dary, Boże, zawsze są cenne.
Naucz mnie, Boże, doceniać ten dar.
Chcę cenić me życie, o Boże,
chcę jednak umieć je zostawić,
bez żalu i bez łzy
gdy do Ciebie, będę stąd szedł.
                                               93.X
Ku pamięci ks. J. Pasierba, którego nie zdążyłem poznać.
Po śmierci, Panie, znowu będę dzieckiem,
będę skakał, śmiał się i bawił
z aniołami, tym razem, Panie.
Po śmierci, Panie, znowu będę dzieckiem,
usiądę na kolanach
Twoich, tym razem, Panie.
Po śmierci, Panie, znowu będę dzieckiem,
będę robił rzeczy na które tu już nie ma czasu
i będę grzeczny, tym razem, Panie.
                                                     93.12.18
To o czym przypominają mi Święta Bożego Narodzenia.
Dziś narodził się Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel.
Czy narodził się w Twym sercu?
Czy wygnałeś Go na mróz.
On chce dzisiaj zbawić Ciebie,
On za Ciebie życie dał.
Czy Ty oddasz życie Jemu?
Nie masz mirry, nie masz złota,
Daj Mu troski i kłopoty swe.
Kadzidła też w domu nie masz,
Ofiaruj Mu modlitwy swe.
Czemu wahasz się, oddaj Bogu serce swe!
Panu Wszechświata złóż hołd, oddaj cześć!
93.12.16
Boże Narodzenie,
Niech się stanie,
Dzisiaj,
W Twoim sercu. Spójrz!
Oto Dziecię,
Piękne, małe.
Jego imię:
Twój Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Twój,
Książę Pokoju.
Dziś,
Chce
Narodzić się, On,
W Twym sercu. Dziś.
Czy pozwolisz Mu?
Czy znów będzie spał w żłobie?
93.12.16
Boże
mój Boże
Ciebie
gorliwie szukam
Ciebie
pragnie dusza
moja
Gdzie Ciebie
szukać
gdzie znaleźć
mogę Ciebie
Boże mój
Boże
odpowiedz mi
proszę
Cię.
93.12.17

Uczniowie łowią ryby...

Pozwoliłem sobie przetłumaczyć krótki wykład rabina Michaela Zinna... Jezus umarł, Jezus zmartwychwstał i ukazuje się uczniom kolejny raz, ...